Aan het laden...

Digital Literacy Coalition

Maak Groningen in 2025 de meest digitaal geletterde stad en provincie van Nederland
Lees meer

Samenwerking Noord organiseert online themasessie: Naar de ideale onderwijsblend?

Vorig jaar maart hebben we ons onderwijs drastisch moeten aanpassen. Met vallen en opstaan hebben we met behulp van ICT het onderwijs op afstand kunnen geven.
Nu de meeste scholen weer volledig open lijken te gaan, is het belangrijk om te kijken naar de kennis en vaardigheden die we willen behouden vanuit het onderwijs op afstand, want ICT speelt, ook na corona, een steeds belangrijkere rol in onderwijs.

(more…)

Kerndocument Digital Literacy Coalition

In mei 2021 is de eerste versie van het Kerndocument Digital Literacy Coalition vastgesteld. Dit document beschrijft de uitdaging die ontstaat in het kader van digitale geletterdheid, wat de ambitie van de DLC is en hoe deze ambitie gerealiseerd wordt. Daarnaast wordt per proeftuin ingegaan op concrete projecten en activiteiten waarin de DLC een rol speelt. Het document dient als praatstuk, is een levend document en is dus aan verandering onderhevig. Tevens dient dit document als basis voor de roadmap van de DLC en wordt het gebruikt als basis voor subsidieaanvragen.

Download hier het bestand.

 

Doe je mee? We hebben jouw input en inspiratie nodig!

Uitnodiging!

Digitale technologie maakt een steeds groter onderdeel uit van ons onderwijs. Bij verschillende organisaties, werken we aan dezelfde kennis en vaardigheden; zonde dat we dat niet samen doen, toch?

Samen met jullie willen we nadenken over de wijze waarop we in gezamenlijkheid kunnen ontwikkelen en professionaliseren. In een eerste bijeenkomst willen we daarom komen tot een vorm, waarin we professionalisering op het gebied van digitale geletterdheid in onze stad en regio, meer structuur en samenhang kunnen geven.

Wat gaan we doen? 

  • Samen met Marius van Zandwijk en Frans Schouwenburg (Kennisnet) gaan we in gesprek over professionalisering in digitale geletterdheid.
  • Ricus Dullaert (Regionale Aanpak Personeelstekorten) en Donjali Aeilkema (Digital Literacy Coalition) vertellen ons over de mogelijkheden om samen te werken in leergemeenschappen.
  • Koen Buiter (Openbaar Onderwijs Groningen) neemt ons mee in een eerste voorstel; we gaan ontdekken of we gezamenlijke thema’s kunnen omschrijven.
  • We komen samen tot afspraken en doelstellingen voor een vervolg.

Doe je mee? We hebben jouw input en inspiratie nodig!

Wanneer?        Maandag 19 april van 15.00 tot 16.30 uur
Voor wie?        Innovators, inspirators, coördinatoren op het gebied van ICT en digitale geletterdheid in het onderwijs (PO, VO, MBO, HBO, WO)
Waar?               Online, via Microsoft Teams
Aanmelden?   Klik hier

Voorbereiden? Mag, hoeft niet, heb je zelf al een programma, een framework, of ander idee: e-mail dat naar digital-literacy@rug.nl!

Groningen investeert in digitale vaardigheden met Digitale Academie Noord-Nederland

Groningen, 15 maart 2021 – Het Nationaal Programma Groningen heeft het project Digitale Academie Noord-Nederland gehonoreerd. De provincie en gemeente Groningen zien het belang van digitalisering en willen met behulp van de Digitale Academie de bevolking van Groningen digitaal vaardiger maken. Het project is een van de zeven projecten van het programma Werken aan Ontwikkeling van de Provincie Groningen en het Platform Regionale Arbeidsmarkt.

 De Digitale Academie gaat een bijdrage leveren aan de doelstelling van de Digital Literacy Coalition om Groningen in 2025 de meest digitaal geletterde stad en provincie van Nederland te maken. De Hanzehogeschool Groningen, Noorderpoort, Rijksuniversiteit Groningen en Biblionet Groningen zien het belang van digitalisering en werken in de Digitale Academie samen aan het realiseren van deze maatschappelijke ambities.

 Het opleidingsaanbod op het gebied van digitale vaardigheden is momenteel erg gefragmenteerd en is voor verschillende doelgroepen lastig te vinden. Aangezien IT en digitalisering in veel sectoren onderdeel zijn geworden van de primaire bedrijfsprocessen is het zinvol een aanbod in te richten waar burgers, werkenden en werkzoekenden vanuit verschillende sectoren en op verschillende niveaus hun digitale vaardigheden kunnen bijspijkeren. (more…)

Digitale geletterdheid voor iedereen

DLC in programma Conferentie Nederland Digitaal
Van 8 t/m 10 februari 2021 vond de Conferentie Nederland Digitaal (CND) plaats. Tijdens de jaarlijkse CND werken overheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties aan opschaling van innovatie, ruimte voor talent en de bescherming van publieke waarden en veiligheid.
Dit jaar stond de DLC op het programma, met de sessie Digitale Geletterdhed voor iedereen. Tijdens de sessie keken we naar hoe we digitale inclusie kunnen bevorderen aan de hand van drie projecten die worden uitgevoerd binnen de DLC. Dit kan een model bieden voor andere plaatsen in Nederland.

In dit panel gingen we aan de hand van korte pitches en stellingen in gesprek met het publiek. We deden dat aan de hand van projecten tussen de Rijksuniversiteit Groningen, de SKSG (digitale geletterdheid bij 8 tot 12-jarigen), Biblionet Groningen (IDO’s en cursussen voor laaggeletterden) en Bossers&Cnossen (Tech Savy programma voor leraren en bedrijven).

Kijk hier de sessie terug!

Themasessie: Digitale Inclusie

Op woensdag 13 januari 2021 vond de themasessie Digitale Inclusie plaats. Dit was een online netwerkbijeenkomst met bijdragen voor en door de partners van de Digital Literacy Coalition (DLC). Het doel was om het gesprek tussen de partijen te faciliteren, zodat verbinding, samenwerking en kennisdeling kan ontstaan. Onderstaand vinden jullie in grote lijnen een terugblik op de sessie en de uitkomsten. (more…)

Themasessies DLC: de lerende burger

Op maandag 30 november 2020 vond de themasessie De lerende burger plaats. Dit was een online netwerkbijeenkomst met bijdragen voor en door de partners van de Digital Literacy Coalition (DLC). Het doel was om het gesprek tussen de partijen te faciliteren, zodat verbinding, samenwerking en kennisdeling kon ontstaan. Het was een geslaagde sessie, waarin nieuwe connecties zijn gemaakt en van waaruit we weer verder kunnen werken om van Groningen de meest digitaal geletterde regio van Nederland te maken. Hierbij vinden jullie in grote lijnen een terugblik op de sessie en de uitkomsten.

Intro
Na een welkom en een korte voorstelronde, werd besproken dat we ons momenteel richten op het (verder) opzetten en concretiseren van vier proeftuinen: onderwijs, werk, digitale inclusie en gezondheid. Deze bijeenkomst draagt bij aan het vormgeven van de proeftuin onderwijs; meer informatie over de andere proeftuinen volgt binnenkort. Voor de sessie maakten we gebruik van een Miro-bord, waar elke deelnemer zelf vragen en opmerkingen op kon schrijven.

Madelon van Oostrom, Hanzehogeschool Groningen
Als eerste nam Madelon van Oostrom, onderzoeker aan de Hanzehogeschool Groningen (HG), het woord. Zij is onder meer verbonden aan de School of Communication, Media en IT (SCMI), de bachelor Communication & Multimedia Design en de master Digitale Technologie. Madelon is bezig met het uitzoeken op welke manier HG het beste kan bijdragen aan de DLC, en brengt kennis over digitale geletterdheid binnen HG samen om zo een bijdrage te leven aan de digitale transformatie van het beroepenveld. Ook is zij vanuit HG betrokken bij Start-up in residence, waar de HG een challenge uit heeft staan hoe studenten betrokken kunnen blijven bij al het online onderwijs.

Menno Wierdsma, Hanzehogeschool Groningen
Vervolgens nam Menno Wierdsma het woord. Menno is ook onderzoeker aan de Hanzehogeschool Groningen, verbonden aan het lectoraat Curious Minds (CM) en de Pedagogische Academie. Hij is vanuit het lectoraat CM betrokken bij promotieonderzoek naar computational thinking in het primair onderwijs (PO), in samenwerking met de RUG en de Open Universiteit (OU). Ook is hij betrokken bij post-hbo nascholing van leerkrachten, waarin digitale geletterdheid inhoudelijk een grote rol speelt. Digitale pedagogische en didactische vaardigheden van leerkrachten staan hier centraal. Hij wil graag in contact te komen met opdrachtgevers met een ontwerp/onderzoeksopdracht voor scholen. Deze opdracht kan gericht zijn op leerkrachten of leerlingen. Menno kan voor DLC-partners van betekenis zijn bij het invullen van het thema digitale geletterdheid in het PO: er kunnen verbindingen gelegd worden met andere domeinen/vakken. Ook kan hij een bijdrage worden geleverd aan visie en werkwijze op het gebied van digitale geletterdheid en heeft de DLC met Menno veel kennis over de vaardigheden van leerkrachten in huis. Verder zijn er mogelijkheden tot het verrichten van onderzoek naar digitale geletterdheid in het onderwijs en het vormgeven van scholing voor professionals.

Koen Buiter, Openbaar Onderwijs Groningen
Tot slot vertelde Koen Buiter over zijn werkzaamheden en visie in het kader van digitale geletterdheid. Koen Buiter is projectleider Digitale Geletterdheid bij Openbaar Onderwijs Groningen (OOG) en betrokken bij de leerlijn digitale geletterdheid, die inmiddels op 35 scholen in de regio is uitgerold. Op dit moment is Koen op zoek naar collega’s die zich willen inzetten en willen meewerken aan een doorlopende leerlijn digitale geletterdheid. Hij zou deze doorlopende leerlijn graag willen opzetten vanuit een gezamenlijke inhoud, het gezamenlijke aanbod en gezamenlijke acties. Draagvlak is hierbij van groot belang. Er is op dit vlak al veel kennis ontwikkeld, maar de gemeenschappelijkheid mist nog. Koen is bereid om een grote bijdrage te leveren door het netwerk aan te spreken en in te zetten en initiatief te nemen. Hij doet dan ook de oproep aan allen die willen meeschrijven aan de leerlijn, om contact met hem op te nemen. Contactgegevens kunnen worden opgevraagd via de DLC.

Afsluiting en vervolg
Tot slot was er nog kort tijd voor verder gesprek en discussie. De algemene tendens was dat het een geslaagde bijeenkomst is geweest en dat we graag in gezamenlijkheid dingen willen oppakken. Het thema de lerende burger krijgt zeker een vervolg. Er zijn veel mogelijkheden en de deelnemers waren nog lang niet uitgepraat. Dit biedt een goede bodem voor het verder ontwikkelen van de proeftuin Onderwijs binnen de DLC. Er werd ook aangegeven dat er veel te bespreken is in de andere thema’s, bijvoorbeeld over laaggeletterden en digitale inclusie. Op woensdag 13 januari organiseren we de themasessie digitale inclusie en op maandag 25 januari de themasessie werk. Aanmelden voor deze themasessies kan hier.

DLC op Conferentie Nederland Digitaal

Digitale geletterdheid is een belangrijk thema op de conferentie Nederland Digitaal die van maandag 16 maart tot donderdag 19 maart in Groningen plaatsvindt. De DLC is zowel vertegenwoordigd in het landelijke als in het regionale programma.

Op zaterdag 14 maart, voorafgaand aan de conferentie, staat het Forum in het teken van digitale geletterdheid en AI tijdens de Digidoedag. In het Forum vinden allerlei activiteiten plaats gericht op een breed publiek van kinderen en volwassenen. Diverse partners van de DLC presenteren hier waar zij mee bezig zijn. Meer informatie over het programma, dat nog steeds wordt aangevuld: https://noordendigitaal.nl/doedigidag/

Het landelijke programma gaat op maandag 16 maart over talent. Digitale geletterdheid is een van de thema’s in het programma en er vindt een reeks van workshops plaats op dit terrein. In de sessie “Digitale geletterdheid voor iedereen” presenteren we de DLC en een aantal projecten. Ook zijn partners betrokken bij sessies over bijvoorbeeld curriculum.nu en presenteren ze zich op de innovatiemarkt. Meer informatie en aanmelden kan hier: https://www.nederlanddigitaal.nl/conferentie-nederland-digitaal/maandag-16-maart-digitaal-talent-dag

Op maandagavond 16 maart vindt om 19 uur TechTalks050 plaats over “De digitale wereld in de klas”. Marcel Broersma (RUG/DLC) en Kim van der Esch van Mr. Chadd spreken over digitale geletterdheid en digitalisering in het onderwijs. Meer informatie: https://noordendigitaal.nl/activiteiten/techtalks050/

Subsidie voor onderzoeksprogramma naar digitale geletterdheid

Meer dan 4 miljoen Nederlanders kunnen digitaal onvoldoende meekomen om te participeren in de digitale samenleving. Prof. Marcel Broersma, dr. Joëlle Swart en dr. Anna Van Cauwenberge, allen verbonden aan het Centre for Media and Journalism Studies, ontvangen samen met DLC-partners SKSG, Biblionet Groningen en het AlfaCollege een onderzoekssubsidie van NWO. Hiermee kan de komende vijf jaar worden onderzocht welke individuele, sociale en technologische factoren ontwikkeling van digitale geletterdheid stimuleren en verhinderen.

Dit project onderzoekt specifiek twee groepen. Samen met de SKSG wordt onderzocht hoe kinderen van acht tot twaalf jaar mediagewoontes en digitale geletterdheid ontwikkelen in de context van opvang, onderwijs en het gezin. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar de belemmeringen die laaggeletterde volwassenen ondervinden. Dit gebeurt samen met de Koninklijke Bibliotheek, Biblionet Groningen en het AlfaCollege. Ook het Ministerie van Binnenlandse Zaken steunt het onderzoeksprogramma, dat meer inzicht zal bieden hoe digitale inclusie kan worden bevorderd.

Meer informatie: https://www.rug.nl/news/2020/02/nwo-grant-for-research-programme-on-digital-literacy

Samenwerking Noord sluit zich aan bij Digital Literacy Coalition

Samenwerking Noord sluit zich aan bij de Digital Literacy Coalition. De overkoepelende samenwerkings- en netwerkorganisatie voor de noordelijke ICT-sector is de achttiende partij binnen de coalitie, die tot doel heeft om van Groningen in 2025 de meest digitaal geletterde stad en provincie van Nederland te maken.

Samenwerking Noord bundelt de gezamenlijke kracht van (semi-)overheden en private partijen rondom ICT-beheer en datacenterdienstverlening. Door ICT-kennis te delen wordt de continuïteit, flexibiliteit en het innovatief vermogen van organisaties versterkt. Daarnaast werken de partijen binnen Samenwerking Noord aan een betere aansluiting tussen overheid, onderwijs en arbeidsmarkt, onder andere door uitwisseling van medewerkers tussen de aangesloten organisaties en het bieden van opleidingen, her- en bijscholing.

Deze doelstellingen passen goed bij de ambitie van de Digital Literacy Coalition om digitale geletterdheid te stimuleren. Voor de innovatiekracht in zowel de wetenschap als het bedrijfsleven is de samenleving immers afhankelijk van mensen die inzicht hebben in de mogelijkheden, uitdagingen, gevolgen en risico’s die digitalisering en dataficatie met zich meebrengen. Groningen is één van de koplopers op het gebied van digitale innovatie, met vele start-ups en scale-ups die pionieren op het gebied van robotisering, big data, blockchain en the internet of things. Om te blijven excelleren in digitaal ondernemerschap en werknemers voor te bereiden op de toekomst is het vergroten van digitale geletterdheid binnen het bedrijfsleven en het onderwijs noodzakelijk.

Samenwerking Noord sluit zich aan bij zeventien andere partners uit het bedrijfsleven, culturele veld, educatieve sector en overheden: Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool GroningenGemeente Groningen, Provincie GroningenUMCG, Alfa CollegeNoorderpoort, SKSGO2G2, MKB NoordNoordhoff UitgeversNDC MediagroepGoldmund, Wyldebeast & Wunderliebe, BasiclyBossers & Cnossen, Biblionet Groningen en Groninger Forum