Vorig jaar maart hebben we ons onderwijs drastisch moeten aanpassen. Met vallen en opstaan hebben we met behulp van ICT het onderwijs op afstand kunnen geven.
Nu de meeste scholen weer volledig open lijken te gaan, is het belangrijk om te kijken naar de kennis en vaardigheden die we willen behouden vanuit het onderwijs op afstand, want ICT speelt, ook na corona, een steeds belangrijkere rol in onderwijs.

Samenwerking Noord wil onderwijsinstellingen in het Noorden van Nederland helpen bij het vasthouden van de waarde en het ontwikkelen van onderwijs. We organiseren daarom op 1 juli om 15.00 een online themasessie over blended onderwijs na corona, getiteld: Naar de ideale onderwijsblend?

We hebben voor jullie twee inspirerende sprekers uitgenodigd:
Barend Last werkt als onderwijskundig specialist bij de Universiteit van Maastricht, waar hij zich bezighoudt met onderwijsinnovatie en docentondersteuning. Daarnaast is hij auteur. Barend treedt regelmatig op als spreker op het gebied van onderwijsontwerp, blended learning en didactiek.

Jan Riezebos is hoogleraar onderwijsinnovatie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Onderwijslogistiek is vaak een onderschat onderdeel van onderwijsinnovaties en kan mede de onderwijskwaliteit bepalen. Onderwijslogistiek zorgt dat de juiste doelgroepen op het juiste moment op de juiste plek kunnen leren. Op welke manier speelt logistiek een rol bij het ontwerpen van blended onderwijs? Tijdens de bijeenkomst is er veel ruimte voor interactie. Na beide sprekers is er ruimte voor vragen en gesprek.

Programma:
15.00 Opening door Samenwerking Noord
15.10 Keynote van Barend Last (trainer, spreker, docent) over blended learning en digitale didactiek.
15.40 Vraaggesprek met Barend Last en deelnemers.
16.00 Keynote van Jan Riezebos (hoogleraar onderwijsinnovatie RUG) over de logistiek van blended learning.
16.30 Vraaggesprek met Jan Riezebos en deelnemers.
17.00 Afsluiting door Samenwerking Noord

Aanmelden kan via de website van Samenwerking Noord.