Groningen, 15 maart 2021 – Het Nationaal Programma Groningen heeft het project Digitale Academie Noord-Nederland gehonoreerd. De provincie en gemeente Groningen zien het belang van digitalisering en willen met behulp van de Digitale Academie de bevolking van Groningen digitaal vaardiger maken. Het project is een van de zeven projecten van het programma Werken aan Ontwikkeling van de Provincie Groningen en het Platform Regionale Arbeidsmarkt.

 De Digitale Academie gaat een bijdrage leveren aan de doelstelling van de Digital Literacy Coalition om Groningen in 2025 de meest digitaal geletterde stad en provincie van Nederland te maken. De Hanzehogeschool Groningen, Noorderpoort, Rijksuniversiteit Groningen en Biblionet Groningen zien het belang van digitalisering en werken in de Digitale Academie samen aan het realiseren van deze maatschappelijke ambities.

 Het opleidingsaanbod op het gebied van digitale vaardigheden is momenteel erg gefragmenteerd en is voor verschillende doelgroepen lastig te vinden. Aangezien IT en digitalisering in veel sectoren onderdeel zijn geworden van de primaire bedrijfsprocessen is het zinvol een aanbod in te richten waar burgers, werkenden en werkzoekenden vanuit verschillende sectoren en op verschillende niveaus hun digitale vaardigheden kunnen bijspijkeren.

Digitale Academie Noord-Nederland

De goedkeuring door het bestuur van het Nationaal Programma Groningen, een samenwerkingsverband van Rijk, provincie en gemeenten, maakt het mogelijk om bestaande opleidingen op het gebied van digitale vaardigheden samen te brengen. De Digitale Academie wordt een online platform waar alle digitaliseringsopleidingen, die in Noord-Nederland worden aangeboden, een plek kunnen krijgen en die laagdrempelig kunnen worden gevonden en gevolgd. Het wordt een platform waar inwoners van de provincie en stad Groningen zich een leven lang digitaal kunnen blijven ontwikkelen en waar iedereen ongeacht voorkennis of opleidingsniveau een passende opleiding digitale vaardigheden kan vinden. Voor het project wordt gebruik gemaakt van een interactieve online plug-in die bezoekers door middel van een aantal vragen naar het juiste opleidingsaanbod leidt. Het aanbod in de Digitale Academie is bestemd voor (digitaal) laaggeletterde deelnemers tot en met deelnemers op mbo-, hbo- en wo-niveau.

Het streven van de Digitale Academie is om de bevolking van Groningen op digitaal gebied naar een hoger niveau te brengen (one level up). Dat wordt mede mogelijk gemaakt door samen te werken met verschillende lokale stakeholders en door de inwoners van Groningen (en op termijn Noord-Nederland) via campagnes bewust te maken van het nut en de noodzaak van digitalisering. Robin van den Berg van de Hanzehogeschool Groningen, initiatiefnemer van Digitale Academie Noord-Nederland, benadrukt het belang van digitalisering: “Digitale geletterdheid wordt voor iedereen een erg belangrijke vaardigheid. Met behulp van de Digitale Academie gaan wij er samen met onze partners voor zorgen dat iedereen mee kan in de digitale revolutie en willen we voorkomen dat er een tweedeling ontstaat in de maatschappij op digitaal gebied.  De steun van het Nationaal Programma Groningen maakt het mogelijk om alle doelgroepen te bereiken en bewustwording te creëren.”

Noot voor de pers: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Robin van den Berg, tel. 06 82371529 of robin.vandenberg@itacademy.nl