In mei 2021 is de eerste versie van het Kerndocument Digital Literacy Coalition vastgesteld. Dit document beschrijft de uitdaging die ontstaat in het kader van digitale geletterdheid, wat de ambitie van de DLC is en hoe deze ambitie gerealiseerd wordt. Daarnaast wordt per proeftuin ingegaan op concrete projecten en activiteiten waarin de DLC een rol speelt. Het document dient als praatstuk, is een levend document en is dus aan verandering onderhevig. Tevens dient dit document als basis voor de roadmap van de DLC en wordt het gebruikt als basis voor subsidieaanvragen.

Download hier het bestand.