Aan het laden...

Digital Literacy Coalition

Maak Groningen in 2025 de meest digitaal geletterde stad en provincie van Nederland
Lees meer

Samenwerking Noord sluit zich aan bij Digital Literacy Coalition

Samenwerking Noord sluit zich aan bij de Digital Literacy Coalition. De overkoepelende samenwerkings- en netwerkorganisatie voor de noordelijke ICT-sector is de achttiende partij binnen de coalitie, die tot doel heeft om van Groningen in 2025 de meest digitaal geletterde stad en provincie van Nederland te maken.

Samenwerking Noord bundelt de gezamenlijke kracht van (semi-)overheden en private partijen rondom ICT-beheer en datacenterdienstverlening. Door ICT-kennis te delen wordt de continuïteit, flexibiliteit en het innovatief vermogen van organisaties versterkt. Daarnaast werken de partijen binnen Samenwerking Noord aan een betere aansluiting tussen overheid, onderwijs en arbeidsmarkt, onder andere door uitwisseling van medewerkers tussen de aangesloten organisaties en het bieden van opleidingen, her- en bijscholing.

Deze doelstellingen passen goed bij de ambitie van de Digital Literacy Coalition om digitale geletterdheid te stimuleren. Voor de innovatiekracht in zowel de wetenschap als het bedrijfsleven is de samenleving immers afhankelijk van mensen die inzicht hebben in de mogelijkheden, uitdagingen, gevolgen en risico’s die digitalisering en dataficatie met zich meebrengen. Groningen is één van de koplopers op het gebied van digitale innovatie, met vele start-ups en scale-ups die pionieren op het gebied van robotisering, big data, blockchain en the internet of things. Om te blijven excelleren in digitaal ondernemerschap en werknemers voor te bereiden op de toekomst is het vergroten van digitale geletterdheid binnen het bedrijfsleven en het onderwijs noodzakelijk.

Samenwerking Noord sluit zich aan bij zeventien andere partners uit het bedrijfsleven, culturele veld, educatieve sector en overheden: Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool GroningenGemeente Groningen, Provincie GroningenUMCG, Alfa CollegeNoorderpoort, SKSGO2G2, MKB NoordNoordhoff UitgeversNDC MediagroepGoldmund, Wyldebeast & Wunderliebe, BasiclyBossers & Cnossen, Biblionet Groningen en Groninger Forum

“Google, Amazon en Facebook nemen het klaslokaal over”

Digital-Society-Conference

In een drukke Rijtuigenloods in Amersfoort organiseerde de VSNU afgelopen dinsdag haar eerste Digital Society conferentie. In het Digital Society-project werken de veertien Nederlandse universiteiten samen om meer kennis te genereren over hoe om te gaan met de maatschappelijke uitdagingen die de digitalisering van de samenleving met zich meebrengt.

José van Dijck (Universiteit Utrecht) opende de conferentie met een keynote over de vraag hoe publieke waarden worden vastgelegd in de digitale omgeving waarin burgers zich bewegen. Ze wijst erop dat er in elke sector, van transport tot onderwijs, inmiddels gebruik gemaakt wordt van digitale platformen die van alles regelen, van communicatie tot betaling. Bedrijven als Google, Amazon en Facebook worden bijvoorbeeld steeds invloedrijker in het klaslokaal, door middel van de tientallen gratis apps waar ze in voorzien. Volgens Van Dijck komen zulke onderwijsapplicaties met hun eigen impliciete waarden, die continu aan de publieke waarden moeten worden getoetst. Voor die toetsing zijn, naast een kritische houding, ook digitale vaardigheden nodig. Eén van de thema’s binnen het Digital Society programma is dan ook digitale geletterdheid. In één van de break-out sessies lichtte Marcel Broersma (RUG) dit thema verder toe.

Lees het complete verslag van de Digital Society conferentie en de workshop over Digitale geletterdheid en digitale inclusie op ScienceGuide.

De toekomst is digitaal, nu jij nog

de-toekomst-is-digitaal-nu-jij-nog

Voor zijn promotieonderzoek naar de geschiedschrijving van de Leeuwarder Courant analyseerde Marcel Broersma jaren geleden vergeeld krantenpapier. Door de intrede van digitalisering verschoof zijn onderzoek naar sociale media, nieuwe vormen van mediagebruik en machine learning. De hoogleraar Media en Journalistieke Cultuur over zijn missie: de Groningse samenleving voorbereiden op een digitale toekomst.

Het is een grappig contrast. In een decor van meterslange houten stellingen die van vloer tot plafond zijn volgestouwd met ouderwetse boeken, boeken en nog meer boeken, spreekt Marcel Broersma een uur lang over digitalisering. Digital Society, klinkt het. Digideal, Digital Literacy Coalition, Digital Humanities, Digital Inclusiveness. Dat is niet voor niks, stelt Broersma. Door digitalisering veranderen bijna alle patronen in ons dagelijks leven. Ons contact met de overheid, de manier waarop we ons werk doen, onze dagelijkse nieuwsvoorziening en de wijze waarop we communiceren met vrienden en familie. Dat heeft grote impact op de samenleving.

Motor voor vooruitgang en bron van problemen

‘De vraag is wat de invloed van digitalisering precies zal zijn’, zegt Broersma. ‘Dat weten we eigenlijk nog niet goed. Aan de ene kant zijn digitalisering en big data een motor, bijvoorbeeld om de gezondheidszorg te verbeteren. We kunnen ziektes opsporen nog voordat die zich bij mensen openbaren. Tegelijkertijd leidt digitalisering tot allerlei problemen rond privacy of ziektekostenverzekeringen. Het is een belangrijk maatschappelijk onderwerp en dat maakt het ook wetenschappelijk ontzettend interessant.’

Lees het volledige interview door Riepko Buikema hier.

Foto: Elodie Burrillon

Samenwerking Digital Literacy Coalition van start

Presentatie Digital Literacy Coalition

Groningen moet in 2025 de meest digitaal geletterde stad en provincie van Nederland zijn. Dat is de gezamenlijk ambitie van de zeventien partners van de Digital Literacy Coalition, die op 12 november in de Prinsenhof werd gepresenteerd.

Vertegenwoordigers van de Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen, Gemeente Groningen, Provincie Groningen, UMCG, Alfa College, Noorderpoort, SKSG, O2G2, MKB Noord, Noordhoff Uitgevers, NDC Mediagroep, Goldmund, Wyldebeast & Wunderliebe, ITurnIT, Bossers & Cnossen, Groninger Forum en Biblionet Groningen ondertekenden het convenant. Met elkaar wil de coalitie de komende jaren actief aan de slag om door middel van concrete projecten de digitale geletterdheid van alle Groningers te vergroten.

Dat is nodig omdat digitale vaardigheden steeds belangrijker worden als voorwaarde om mee te kunnen doen in de samenleving, voor het regelen van persoonlijke financiën tot het onderhouden van sociale relaties of het vinden van een baan. Door middel van gezamenlijke onderzoeksprojecten verzamelen de partners daarom kennis en inzichten over hoe burgers digitale kennis en vaardigheden ontwikkelen, het gebruik en de impact van nieuwe technologieën op hun dagelijks leven, en de rol van digitale geletterdheid voor het bevorderen van maatschappelijke participatie. Doel is om digitale geletterdheid te vergroten in alle lagen van de samenleving, van jong tot oud, van laagopgeleiden tot studenten, en van nieuwkomer tot ondernemer. Zo maakt de coalitie van Groningen in 2025 de meest digitaal geletterde stad en provincie van Nederland.

Presentatie Digital Literacy Coalition

Presentatie Digital Literacy Coalition

Presentatie Digital Literacy Coalition

Presentatie Digital Literacy Coalition

Presentatie Digital Literacy Coalition

Presentatie Digital Literacy Coalition

Foto’s via Groningen Congres Bureau & Gemeente Groningen