DLC in programma Conferentie Nederland Digitaal
Van 8 t/m 10 februari 2021 vond de Conferentie Nederland Digitaal (CND) plaats. Tijdens de jaarlijkse CND werken overheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties aan opschaling van innovatie, ruimte voor talent en de bescherming van publieke waarden en veiligheid.
Dit jaar stond de DLC op het programma, met de sessie Digitale Geletterdhed voor iedereen. Tijdens de sessie keken we naar hoe we digitale inclusie kunnen bevorderen aan de hand van drie projecten die worden uitgevoerd binnen de DLC. Dit kan een model bieden voor andere plaatsen in Nederland.

In dit panel gingen we aan de hand van korte pitches en stellingen in gesprek met het publiek. We deden dat aan de hand van projecten tussen de Rijksuniversiteit Groningen, de SKSG (digitale geletterdheid bij 8 tot 12-jarigen), Biblionet Groningen (IDO’s en cursussen voor laaggeletterden) en Bossers&Cnossen (Tech Savy programma voor leraren en bedrijven).

Kijk hier de sessie terug!