Meer dan 4 miljoen Nederlanders kunnen digitaal onvoldoende meekomen om te participeren in de digitale samenleving. Prof. Marcel Broersma, dr. Joëlle Swart en dr. Anna Van Cauwenberge, allen verbonden aan het Centre for Media and Journalism Studies, ontvangen samen met DLC-partners SKSG, Biblionet Groningen en het AlfaCollege een onderzoekssubsidie van NWO. Hiermee kan de komende vijf jaar worden onderzocht welke individuele, sociale en technologische factoren ontwikkeling van digitale geletterdheid stimuleren en verhinderen.

Dit project onderzoekt specifiek twee groepen. Samen met de SKSG wordt onderzocht hoe kinderen van acht tot twaalf jaar mediagewoontes en digitale geletterdheid ontwikkelen in de context van opvang, onderwijs en het gezin. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar de belemmeringen die laaggeletterde volwassenen ondervinden. Dit gebeurt samen met de Koninklijke Bibliotheek, Biblionet Groningen en het AlfaCollege. Ook het Ministerie van Binnenlandse Zaken steunt het onderzoeksprogramma, dat meer inzicht zal bieden hoe digitale inclusie kan worden bevorderd.

Meer informatie: https://www.rug.nl/news/2020/02/nwo-grant-for-research-programme-on-digital-literacy