Samenwerking Noord sluit zich aan bij de Digital Literacy Coalition. De overkoepelende samenwerkings- en netwerkorganisatie voor de noordelijke ICT-sector is de achttiende partij binnen de coalitie, die tot doel heeft om van Groningen in 2025 de meest digitaal geletterde stad en provincie van Nederland te maken.

Samenwerking Noord bundelt de gezamenlijke kracht van (semi-)overheden en private partijen rondom ICT-beheer en datacenterdienstverlening. Door ICT-kennis te delen wordt de continuïteit, flexibiliteit en het innovatief vermogen van organisaties versterkt. Daarnaast werken de partijen binnen Samenwerking Noord aan een betere aansluiting tussen overheid, onderwijs en arbeidsmarkt, onder andere door uitwisseling van medewerkers tussen de aangesloten organisaties en het bieden van opleidingen, her- en bijscholing.

Deze doelstellingen passen goed bij de ambitie van de Digital Literacy Coalition om digitale geletterdheid te stimuleren. Voor de innovatiekracht in zowel de wetenschap als het bedrijfsleven is de samenleving immers afhankelijk van mensen die inzicht hebben in de mogelijkheden, uitdagingen, gevolgen en risico’s die digitalisering en dataficatie met zich meebrengen. Groningen is één van de koplopers op het gebied van digitale innovatie, met vele start-ups en scale-ups die pionieren op het gebied van robotisering, big data, blockchain en the internet of things. Om te blijven excelleren in digitaal ondernemerschap en werknemers voor te bereiden op de toekomst is het vergroten van digitale geletterdheid binnen het bedrijfsleven en het onderwijs noodzakelijk.

Samenwerking Noord sluit zich aan bij zeventien andere partners uit het bedrijfsleven, culturele veld, educatieve sector en overheden: Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool GroningenGemeente Groningen, Provincie GroningenUMCG, Alfa CollegeNoorderpoort, SKSGO2G2, MKB NoordNoordhoff UitgeversNDC MediagroepGoldmund, Wyldebeast & Wunderliebe, BasiclyBossers & Cnossen, Biblionet Groningen en Groninger Forum