Op maandag 30 november 2020 vond de themasessie De lerende burger plaats. Dit was een online netwerkbijeenkomst met bijdragen voor en door de partners van de Digital Literacy Coalition (DLC). Het doel was om het gesprek tussen de partijen te faciliteren, zodat verbinding, samenwerking en kennisdeling kon ontstaan. Het was een geslaagde sessie, waarin nieuwe connecties zijn gemaakt en van waaruit we weer verder kunnen werken om van Groningen de meest digitaal geletterde regio van Nederland te maken. Hierbij vinden jullie in grote lijnen een terugblik op de sessie en de uitkomsten.

Intro
Na een welkom en een korte voorstelronde, werd besproken dat we ons momenteel richten op het (verder) opzetten en concretiseren van vier proeftuinen: onderwijs, werk, digitale inclusie en gezondheid. Deze bijeenkomst draagt bij aan het vormgeven van de proeftuin onderwijs; meer informatie over de andere proeftuinen volgt binnenkort. Voor de sessie maakten we gebruik van een Miro-bord, waar elke deelnemer zelf vragen en opmerkingen op kon schrijven.

Madelon van Oostrom, Hanzehogeschool Groningen
Als eerste nam Madelon van Oostrom, onderzoeker aan de Hanzehogeschool Groningen (HG), het woord. Zij is onder meer verbonden aan de School of Communication, Media en IT (SCMI), de bachelor Communication & Multimedia Design en de master Digitale Technologie. Madelon is bezig met het uitzoeken op welke manier HG het beste kan bijdragen aan de DLC, en brengt kennis over digitale geletterdheid binnen HG samen om zo een bijdrage te leven aan de digitale transformatie van het beroepenveld. Ook is zij vanuit HG betrokken bij Start-up in residence, waar de HG een challenge uit heeft staan hoe studenten betrokken kunnen blijven bij al het online onderwijs.

Menno Wierdsma, Hanzehogeschool Groningen
Vervolgens nam Menno Wierdsma het woord. Menno is ook onderzoeker aan de Hanzehogeschool Groningen, verbonden aan het lectoraat Curious Minds (CM) en de Pedagogische Academie. Hij is vanuit het lectoraat CM betrokken bij promotieonderzoek naar computational thinking in het primair onderwijs (PO), in samenwerking met de RUG en de Open Universiteit (OU). Ook is hij betrokken bij post-hbo nascholing van leerkrachten, waarin digitale geletterdheid inhoudelijk een grote rol speelt. Digitale pedagogische en didactische vaardigheden van leerkrachten staan hier centraal. Hij wil graag in contact te komen met opdrachtgevers met een ontwerp/onderzoeksopdracht voor scholen. Deze opdracht kan gericht zijn op leerkrachten of leerlingen. Menno kan voor DLC-partners van betekenis zijn bij het invullen van het thema digitale geletterdheid in het PO: er kunnen verbindingen gelegd worden met andere domeinen/vakken. Ook kan hij een bijdrage worden geleverd aan visie en werkwijze op het gebied van digitale geletterdheid en heeft de DLC met Menno veel kennis over de vaardigheden van leerkrachten in huis. Verder zijn er mogelijkheden tot het verrichten van onderzoek naar digitale geletterdheid in het onderwijs en het vormgeven van scholing voor professionals.

Koen Buiter, Openbaar Onderwijs Groningen
Tot slot vertelde Koen Buiter over zijn werkzaamheden en visie in het kader van digitale geletterdheid. Koen Buiter is projectleider Digitale Geletterdheid bij Openbaar Onderwijs Groningen (OOG) en betrokken bij de leerlijn digitale geletterdheid, die inmiddels op 35 scholen in de regio is uitgerold. Op dit moment is Koen op zoek naar collega’s die zich willen inzetten en willen meewerken aan een doorlopende leerlijn digitale geletterdheid. Hij zou deze doorlopende leerlijn graag willen opzetten vanuit een gezamenlijke inhoud, het gezamenlijke aanbod en gezamenlijke acties. Draagvlak is hierbij van groot belang. Er is op dit vlak al veel kennis ontwikkeld, maar de gemeenschappelijkheid mist nog. Koen is bereid om een grote bijdrage te leveren door het netwerk aan te spreken en in te zetten en initiatief te nemen. Hij doet dan ook de oproep aan allen die willen meeschrijven aan de leerlijn, om contact met hem op te nemen. Contactgegevens kunnen worden opgevraagd via de DLC.

Afsluiting en vervolg
Tot slot was er nog kort tijd voor verder gesprek en discussie. De algemene tendens was dat het een geslaagde bijeenkomst is geweest en dat we graag in gezamenlijkheid dingen willen oppakken. Het thema de lerende burger krijgt zeker een vervolg. Er zijn veel mogelijkheden en de deelnemers waren nog lang niet uitgepraat. Dit biedt een goede bodem voor het verder ontwikkelen van de proeftuin Onderwijs binnen de DLC. Er werd ook aangegeven dat er veel te bespreken is in de andere thema’s, bijvoorbeeld over laaggeletterden en digitale inclusie. Op woensdag 13 januari organiseren we de themasessie digitale inclusie en op maandag 25 januari de themasessie werk. Aanmelden voor deze themasessies kan hier.