de-toekomst-is-digitaal-nu-jij-nog

Voor zijn promotieonderzoek naar de geschiedschrijving van de Leeuwarder Courant analyseerde Marcel Broersma jaren geleden vergeeld krantenpapier. Door de intrede van digitalisering verschoof zijn onderzoek naar sociale media, nieuwe vormen van mediagebruik en machine learning. De hoogleraar Media en Journalistieke Cultuur over zijn missie: de Groningse samenleving voorbereiden op een digitale toekomst.

Het is een grappig contrast. In een decor van meterslange houten stellingen die van vloer tot plafond zijn volgestouwd met ouderwetse boeken, boeken en nog meer boeken, spreekt Marcel Broersma een uur lang over digitalisering. Digital Society, klinkt het. Digideal, Digital Literacy Coalition, Digital Humanities, Digital Inclusiveness. Dat is niet voor niks, stelt Broersma. Door digitalisering veranderen bijna alle patronen in ons dagelijks leven. Ons contact met de overheid, de manier waarop we ons werk doen, onze dagelijkse nieuwsvoorziening en de wijze waarop we communiceren met vrienden en familie. Dat heeft grote impact op de samenleving.

Motor voor vooruitgang en bron van problemen

‘De vraag is wat de invloed van digitalisering precies zal zijn’, zegt Broersma. ‘Dat weten we eigenlijk nog niet goed. Aan de ene kant zijn digitalisering en big data een motor, bijvoorbeeld om de gezondheidszorg te verbeteren. We kunnen ziektes opsporen nog voordat die zich bij mensen openbaren. Tegelijkertijd leidt digitalisering tot allerlei problemen rond privacy of ziektekostenverzekeringen. Het is een belangrijk maatschappelijk onderwerp en dat maakt het ook wetenschappelijk ontzettend interessant.’

Lees het volledige interview door Riepko Buikema hier.

Foto: Elodie Burrillon