Aan het laden...

Digital Literacy Coalition

Maak Groningen in 2025 de meest digitaal geletterde stad en provincie van Nederland
Lees meer

Netwerk Digitale Geletterdheid

In samenwerking met Kennisnet, Openbaar Onderwijs Groningen, de Regionale Aanpak Personeelstekorten (RAP) en de DLC is in september het Netwerk Digitale Geletterdheid van start gegaan. Aan het netwerk doen verschillende onderwijsinstellingen uit de regio mee. In het netwerk gaan we met elkaar op zoek naar onze gemeenschappelijke visies en ervaringen in het kader van digitale vaardigheden voor […]

Kerndocument Digital Literacy Coalition

In mei 2021 is de eerste versie van het Kerndocument Digital Literacy Coalition vastgesteld. Dit document beschrijft de uitdaging die ontstaat in het kader van digitale geletterdheid, wat de ambitie van de DLC is en hoe deze ambitie gerealiseerd wordt. Daarnaast wordt per proeftuin ingegaan op concrete projecten en activiteiten waarin de DLC een rol […]

Doe je mee? We hebben jouw input en inspiratie nodig!

Uitnodiging! Digitale technologie maakt een steeds groter onderdeel uit van ons onderwijs. Bij verschillende organisaties, werken we aan dezelfde kennis en vaardigheden; zonde dat we dat niet samen doen, toch? Samen met jullie willen we nadenken over de wijze waarop we in gezamenlijkheid kunnen ontwikkelen en professionaliseren. In een eerste bijeenkomst willen we daarom komen […]

Digitale geletterdheid voor iedereen

DLC in programma Conferentie Nederland Digitaal Van 8 t/m 10 februari 2021 vond de Conferentie Nederland Digitaal (CND) plaats. Tijdens de jaarlijkse CND werken overheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties aan opschaling van innovatie, ruimte voor talent en de bescherming van publieke waarden en veiligheid. Dit jaar stond de DLC op het programma, met de sessie Digitale Geletterdhed voor […]

Themasessie: Digitale Inclusie

Op woensdag 13 januari 2021 vond de themasessie Digitale Inclusie plaats. Dit was een online netwerkbijeenkomst met bijdragen voor en door de partners van de Digital Literacy Coalition (DLC). Het doel was om het gesprek tussen de partijen te faciliteren, zodat verbinding, samenwerking en kennisdeling kan ontstaan. Onderstaand vinden jullie in grote lijnen een terugblik […]

Themasessies DLC: de lerende burger

Op maandag 30 november 2020 vond de themasessie De lerende burger plaats. Dit was een online netwerkbijeenkomst met bijdragen voor en door de partners van de Digital Literacy Coalition (DLC). Het doel was om het gesprek tussen de partijen te faciliteren, zodat verbinding, samenwerking en kennisdeling kon ontstaan. Het was een geslaagde sessie, waarin nieuwe […]

DLC op Conferentie Nederland Digitaal

Digitale geletterdheid is een belangrijk thema op de conferentie Nederland Digitaal die van maandag 16 maart tot donderdag 19 maart in Groningen plaatsvindt. De DLC is zowel vertegenwoordigd in het landelijke als in het regionale programma. Op zaterdag 14 maart, voorafgaand aan de conferentie, staat het Forum in het teken van digitale geletterdheid en AI tijdens […]

Subsidie voor onderzoeksprogramma naar digitale geletterdheid

Meer dan 4 miljoen Nederlanders kunnen digitaal onvoldoende meekomen om te participeren in de digitale samenleving. Prof. Marcel Broersma, dr. Joëlle Swart en dr. Anna Van Cauwenberge, allen verbonden aan het Centre for Media and Journalism Studies, ontvangen samen met DLC-partners SKSG, Biblionet Groningen en het AlfaCollege een onderzoekssubsidie van NWO. Hiermee kan de komende […]