De partijen uit de coalitie voeren binnen hun eigen organisatie of samen met andere organisaties projecten uit op het gebied van (bevordering van) digitale geletterdheid. De kennis en ervaring die hierbij wordt opgedaan, wordt binnen de coalitie gedeeld en verder gebracht in vervolgprojecten. Deze vervolgprojecten kunnen concrete projecten en activiteiten zijn maar kunnen ook uitmonden in praktijkgericht onderzoek of fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Hierbij is de kracht van de coalitie dat bijvoorbeeld het bedrijfsleven, de overheid of de zorg in samenwerking met de kennisinstellingen (ROC’s, HBO en WO) best practices kan valideren middels onderzoek en dat het zo meer meetbaar wordt. Via deze manier van samenwerken zijn er binnen Groningen diverse kleine en grotere “proeftuinen” opgetuigd, waar alle coalitiepartners de vruchten van kunnen plukken. Het uitdragen van de lessen uit deze proeftuinen naar andere contexten en andere regio’s is een van de ambities van de coalitie. Onderstaand vind je informatie over de vier proeftuinen binnen de DLC: digitale inclusie, gezondheid , onderwijs en werk . Voor de DLC is een proeftuin een plek, fysiek of digitaal, waar innovatieve oplossingen worden ontwikkeld rond een “probleem”. Dit is geen sluitende definitie, dus een proeftuin kan verschillende vormen hebben. Belangrijke pijlers binnen een proeftuin zijn: nieuwe samenwerkingen, netwerkend werken, ruimte voor onderzoek, wederzijdse nieuwsgierigheid, nieuwe verbindingen, open en creatieve houding, cross-over, co-creatie, publiek-privaat, bottom-up (Rijksdienst voor ondernemend Nederland, website RVO, maart 2021.).