Proeftuin Werk

Hoe kan er gewerkt worden aan het verbeteren van digitale vaardigheden van medewerkers? Welke type trajecten zijn er voor welke doelgroepen en in hoeverre zijn deze trajecten effectief?

Dit soort vraagstukken hopen wij in de proeftuin werk een antwoord op te vinden. Er zijn onder de DLC-partners meerdere IT-bedrijven die projecten doen voor werkzoekenden om ze kansrijker te maken voor toegang tot de IT-arbeidsmarkt. Een mogelijke kruisbestuiving tussen deze partijen en de DLC is wenselijk om de werkende burger one-level-up te brengen qua digitale competenties. De proeftuin werk bevindt zich nog in de ontwikkelingsfase.

Binnen de partners van de DLC is werk een prominent thema. Er zijn verschillende DLC-partners die op dit moment een rol spelen op dit thema. Zo speelt Bossers&Cnossen (B&C) een belangrijke rol in het netwerk, door de inzet van hun Tech-savvy programma. Volgens hen zijn organisaties die technologie omarmen wendbaarder, efficiënter en kunnen zich daardoor concentreren op hun core business. Welke achtergrond men ook heeft, welke ervaring of opleiding: technologie gaat “iets” in de toekomstige arbeidsmarkt betekenen. Het Tech-savvy programma behandelt 9 Tech-savvy kernvaardigheden in vier programmaonderdelen. Afhankelijk van de doelgroep en doelstellingen van de opdrachtgever kan het programma aangevuld worden met onderdelen op maat.

Samen met het Centrum naar Werk van de Gemeente Groningen is bijvoorbeeld een programma ontwikkeld om langdurig werklozen voor te bereiden op nieuw werk waarbij digitale vaardigheden van groot belang zijn. In dit op maat gemaakte programma worden werkzoekenden en werkcoaches getraind in 21e- eeuwse en tech-savvy vaardigheden en op deze manier aantrekkelijk voor werkgevers.

Ook binnen het Noorderpoort is het initiatief opgepakt om d.m.v. het trainen van ambassadeurs de organisatie en haar studenten meer Tech-Savvy te maken. Door het Tech-Savvy traject met digitale ambassadeurs en docenten digitale vaardigheden wil B&C leraren en studenten meer digitaal vaardig maken en zo voorbereiden op de toekomst.