Proeftuin Onderwijs

Binnen de proeftuin Onderwijs werken we via projecten integraal aan activiteiten die digitale geletterdheid van leerlingen én leerkrachten moeten bevorderen. Werken aan digitale basisvaardigheden, maar ook mediawijsheid en informatievaardigheden worden vervlochten binnen het curriculum. Daarnaast is er aandacht voor digitale technologie zoals programmeren en computational thinking.

In september 2021 is het Netwerk Digitale Geletterdheid voor onderwijsprofessionals van start gegaan. Een samenwerking tussen DLC, Kennisnet, OOG en de Regionale Aanpak Personeelstekorten (RAP) en verschillende onderwijsinstellingen in de regio, om te verkennen wat de mogelijkheden zijn om vanuit een gezamenlijke inhoud tussen de verschillende onderwijsinstellingen, digitale vaardigheden bij onderwijsprofessionals zichtbaar te maken, en hier ook een gezamenlijk leeraanbod op te leveren, op basis van wetenschappelijk onderzoek. Zodoende kan er een doorlopende leerlijn digitale geletterdheid worden opgezet, speciaal voor onderwijsprofessionals. Door te zorgen voor draagvlak vanuit de verschillende onderwijspartners en externe onderwijspartners is het mogelijk om samen te werken en kennis te delen. Idealiter kan in de toekomst ook gebruik worden gemaakt van elkaars leeraanbod.

Verder zijn er meerdere grote projecten/initiatieven gaande bij de DLC-partners, waarbij scholieren en/of studenten vaak samen met bedrijven digitale tools op hun vakgebied en op het gebied van samenwerking en communicatie leren inzetten, gebruiken of zelfs ontwikkelen. Denk hierbij aan de Innovatiewerkplaats ICT en Didactiek, een professionele leergemeenschap van docenten, studenten, onderzoekers die samenwerken aan het versterken van onderwijs met digitale middelen.

In dit initiatief vanuit de Hanzehogeschool Groningen wordt samengewerkt met onder andere de RUG en Openbaar Onderwijs Groningen (OOG). Als eerste onderwijsinstelling in Nederland is OOG in 2016 gestart met het ontwikkelen van een doorgaande leerlijn digitale geletterdheid van groep 1 van de basisschool tot en met de examenklas. Het doel van de Leerlijn Digitale Geletterdheid is leerlingen goed voor te bereiden op de digitale toekomst. Op alle scholen van OOG wordt gewerkt aan digitale vaardigheden vanuit deze leerlijn. De leerlijn start in groep 1 en loopt door tot VWO 6. Op alle scholen zijn deelprojectleiders die digitale geletterdheid vormgeven op locatie. Op 5 van de locaties ontwikkelt OOG zogeheten E-Labs, ruimtes met daarin professionele technologie die ingezet kan worden ter verrijking van het onderwijs. Hierin kunnen leerlingen aan de slag met 3D-printers, lasersnijders, robotjes en apparatuur om foto’s en film te bewerken. Het E-lab levert een bijdrage aan de ontwikkeling van kennis en vaardigheden op vier deelgebieden: ICT basisvaardigheden, Computational thinking, Mediawijsheid en Informatievaardigheden.

Digitaal leren en lesgeven is een onderwerp waar veel onderwijsinstellingen mee bezig zijn, maar wat ook voor andere DLC-partners een kerntaak is. Zo wil DLC-partner Basicly zorgen dat iedere leerling in Nederland klaar is voor de digitale wereld. Het bereiken van dit doel begint volgens Basicly bij de leerkracht. Daarom biedt het Basicly-online-platform leerkrachten en scholen alle handvatten om digitale geletterdheid een plek te geven in hun onderwijs, inclusief professionalisering van het leerkrachtenteam, kant-en-klaar lesmateriaal voor de onder- en bovenbouw en persoonlijke begeleiding.