In 2018 is de Digital Literacy Coalition (DLC) opgericht. De DLC bestaat uit twintig partners uit onderwijs en wetenschap, bedrijfsleven, overheid, zorg, en de educatieve en culturele sector die samenwerken om het niveau van digitale geletterdheid te stimuleren in alle lagen van de samenleving.

Digitale geletterdheid is het geheel van kennis, vaardigheden, competenties, attitudes, motivaties, vertrouwen en inzicht dat noodzakelijk is om digitale technologie te begrijpen, ermee om te kunnen gaan en in te kunnen zetten, om te kunnen floreren in een digitale samenleving. In de proeftuinen digitale inclusie , gezondheid , onderwijs en werk werken we samen aan concrete projecten, gesteund door onderzoek. We delen de daarmee verworven kennis onder de betrokken partners, waardoor best practices ook elders ingezet kunnen worden.

Het Akkoord van Groningen heeft de ambitie neergelegd bij de DLC om van Groningen de meest digitaal geletterde regio van Nederland te maken. De DLC doet dit als volgt: we agenderen het thema digitale geletterdheid op verschillende beleidsagenda’s, bouwen en onderhouden actief het netwerk, gaan in concrete projecten aan de slag in verschillende proeftuinen en zorgen voor kennisdeling en -uitwisseling tussen de partners. Deze kennis en nieuwe inzichten worden weer meegenomen bij het agenderen van het thema. Zo creëren we een spiral of innovation. We onderzoeken hoe we digitale geletterdheid kunnen vergroten in alle lagen van de samenleving, van jong tot oud, van laagopgeleiden tot studenten, en van nieuwkomer tot ondernemer.

In concrete projecten zijn we actief aan de slag om digitale geletterdheid te vergroten. Door middel van gezamenlijke onderzoeksprojecten verzamelen we kennis en inzichten over hoe burgers digitale kennis en vaardigheden ontwikkelen, het gebruik en de impact van nieuwe technologieën op hun dagelijks leven, en de rol van digitale geletterdheid voor het bevorderen van maatschappelijke participatie. Zo gaan we van Groningen in 2025 de meest digitaal geletterde stad en provincie van Nederland maken.

Lees meer over de uitdaging en ambitite van de DLC in ons Kerndocument Digital Literacy Coalition.