Digitale geletterdheid en inclusie: de basis voor brede welvaart

Door de succesvolle Groningse samenwerking in de Digital Literacy Coalition uit te bouwen tot een Noord-Nederlands netwerk, gaan we een belangrijke bijdrage leveren aan de oplossing van een grote maatschappelijk probleem: dat 2,5 tot 5 miljoen Nederlanders moeite hebben om mee te doen in een samenleving die zich van analoog naar digitaal beweegt. In Noord-Nederland is dit probleem nog nijpender dan in de rest van het land, o.a. door het lagere opleidingsniveau, lagere geletterdheid, lager inkomen, en hogere leeftijd.

Met hulp van de gegunde subsidie van de Universiteit van het Noorden, kunnen we het samenwerkingsverband van de DLC uitbreiden naar de Noordelijke regio. We brengen in kaart hoe experts, praktijkorganisaties en inwoners over deze uitdaging denken, welke kennisvragen ze hebben, welke interventies ze kansrijk achten, en welke samenwerking nodig zijn. We richten ons op zowel Groningen, Friesland en Drenthe. De resultaten vormen de basis voor ontwikkeling van het sterker netwerk in Noord-Nederland gericht op het realiseren van meer impact en het verkleinen van de ‘digitale kloof’.

In dit project werken vier kennisinstellingen in het Noorden actief samen: NHL Stenden, Rijksuniversiteit Groningen, Universitair Medisch Centrum Groningen en Hanzehogeschool Groningen.

Geïnteresseerd om meer te weten of samen te werken met ons? Neem contact op met Arnout Ponsioen, projectleider:  a.ponsioen@pl.hanze.nl

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de subsidie van het Aanjaagfonds van de Universiteit van het Noorden