Aan het laden...

Digital Literacy Coalition

Maak Groningen in 2025 de meest digitaal geletterde stad en provincie van Nederland
Lees meer

Digital Literacy Coalition: “Maak Groningen in 2025 de meest digitaal geletterde stad en provincie van Nederland”

Het Akkoord van Groningen heeft de ambitie neergelegd bij de DLC om van Groningen de meest digitaal geletterde regio van Nederland te maken. De DLC doet dit als volgt: we agenderen het thema digitale geletterdheid op verschillende beleidsagenda’s, bouwen en onderhouden actief het netwerk, gaan in concrete projecten aan de slag in verschillende proeftuinen en zorgen voor kennisdeling en -uitwisseling tussen de partners. Deze kennis en nieuwe inzichten worden weer meegenomen bij het agenderen van het thema. Zo creëren we een spiral of innovation.

Digitalisering en dataficatie hebben een steeds grotere invloed op het dagelijks leven van burgers. De huidige razendsnelle ontwikkelingen op het gebied van informatietechnologie en big data veranderen alle domeinen in de samenleving – of het nu gaat om democratie, media en burgerschap, de gezondheidszorg of het onderwijs. Weten hoe digitale technologie werkt en hiermee om kunnen gaan wordt daarom steeds belangrijker. Bijvoorbeeld het verkrijgen van relevante informatie, het onderhouden van sociale netwerken, of het vinden van een baan hangt in toenemende mate af van digitale vaardigheden.

Binnen de DLC onderzoeken we hoe burgers omgaan met digitale technologieën, wat de impact is op hun dagelijks leven, en hoe we ontwikkelingen rond dataficatie en kunstmatige intelligentie (AI) op een duurzame en verantwoorde manier kunnen vormgeven. Ook gaan we in concrete projecten actief aan de slag om digitale geletterdheid te vergroten. Voor de innovatiekracht in zowel de wetenschap als het bedrijfsleven is de samenleving immers afhankelijk van mensen die inzicht hebben in de mogelijkheden, uitdagingen, gevolgen en risico’s die digitalisering en dataficatie met zich meebrengen. Groningen is één van de koplopers op het gebied van digitale innovatie, met vele start-ups en scale-ups die pionieren op het gebied van robotisering, big data, blockchain en the internet of things. Om te blijven excelleren in digitaal ondernemerschap en werknemers voor te bereiden op de toekomst is het stimuleren van digitale geletterdheid binnen het bedrijfsleven en het onderwijs noodzakelijk.

Twintig partners binnen de wetenschap, het bedrijfsleven, de overheid, en de educatieve en culturele sector werken samen aan deze maatschappelijke opgave. Door samenhang tussen onderzoek en concrete projecten te realiseren kan er een ‘Spiral of Innovation’ gecreëerd worden, ten behoeve van:

  • Het vergroten van de innovatiekracht in onderzoek en bedrijfsleven, resulterend in een versterking van zowel onderzoek met en naar big data als de toepassing hiervan in het bedrijfsleven (“data als uitgangspunt”);
  • Onderzoek naar de factoren die digitale geletterdheid bevorderen en belemmeren, en verantwoord gebruik van digitale informatie en communicatietechnologieën (“de mens als middelpunt”);
  • Facilteren van kennisdeling tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen omtrent digitale geletterdheid;
  • Verkleinen van de door digitalisering groeiende sociale en economische verschillen in de stad en de provincie;
  • Vergroting van human capital door investeringen in baanbrekend onderzoek en R&D (high level experts);
  • Betere democratische besluitvorming en het vergroten van vertrouwen in een digitale overheid.

Het doel is om door middel van een gezamenlijke aanpak van Groningen in 2025 de meest digitaal geletterde stad en provincie van Nederland te maken.